RIVER PRINCE Dalat Hotel ****

RIVER PRINCE Dalat Hotel 4* ($_$) BẢNG GIÁ năm 2023 (Áp dụng từ 01/01/2023 – 31/12/2023)             LOẠI PHÒNG           Số lượng phòng             MÙA THẤP ĐIỂM         MÙA CAO ĐIỂM (Tháng 2/2023 & Mùa hè: từ 15/5 […]